Vår kompetanse:

Go'e Bussa vektlegger service og kvalitet, både hos sjåfører og materiell. Vi setter alltid sikkerhet i høysetet, og alle sjåfører gjennomgår derfor en grundig opplæring før de begynner å kjøre på egen hånd.

Vi setter store krav til våre sjåfører og anser det som meget viktig at vi har ansatte som er selvstendige og som setter sin ære i å gjøre en god jobb. Vi har en dyktig stab av sjåfører som etter hvert har opparbeidet seg stor kompetanse i å arbeide med og for mennesker med ulik bakgrunn. Å arbeide som sjåfør i Go'e Bussa innebærer så mye mer enn å være en "vanlig" sjåfør. En skal selvfølgelig være en dyktig yrkessjåfør, og i tillegg være en person som kan behandle mennesker på en riktig måte og møte kundene med åpenhet og respekt.

Sjåføren møter hver dag nye personer med ulike behov for hjelp og skal takle rollen som sjåfør og miljøskaper på samme tid. Det krever gode menneskekunnskaper. Vi vet hvor viktig transporten er for den enkelte bruker. Ofte møter sjåføren personer som, i enda høyere grad enn personer uten bistandsbehov, trenger noen som har forståelse for den enkeltes spesielle behov. Vi vektlegger derfor opplæring og videreutvikling av den enkelte ansatte i forhold til deres behov.

Alle våre sjåfører gjennomfører servicekurs, førstehjelpskurs og trappeklatrerkurs før de begynner å kjøre for oss. I tillegg må alle være godt kjent i Oslo med omegn og kunne forstå og snakke godt norsk.

Vi gjennomfører jevnlig kurs for alle ansatte og våre innleide transportører med fokus på:

  • Skader/uhell og forebygging av skader
  • Praktiske rygge øvelser
  • Praktisk økonomisk, miljøvennlig kjøring og riktig kjøreadferd
  • Bruk av fartsskriver.

Alle sjåfører må gjennomføre et 35 timers kurs hvert 5 år for å beholde retten til å være yrkessjåfør.